ลงทะเบียนออนไลน์ สมัครเป็นสมาชิกวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.
หากท่านลงทะเบียนเรียบร้อย หรือมีชื่อผู้ใช้งานแล้ว กรุณาคลิก  ลงชื่อเข้าใช้งาน! ( * ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ก่อนกดปุ่ม 'ลงทะเบียน' )
ชื่อเข้าใช้งาน/User name *
รหัสผ่าน/Password *
6-character minimum/อย่างน้อย 6 ตัวอักษรขึ้นไป
ยืนยันรหัสผ่าน/Reenter password *
ชื่อ/First name (*ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) *
นามสกุล/Last name *
ประเภทสมาชิก/Member type
ที่อยู่ในการจัดส่งวารสาร
ชื่อ-นามสกุลผู้รับ *
เลขที่/หมู่บ้าน/บริษัท/ชั้นที่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ (เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)*
โทรสาร
E-mail address*
มีความประสงค์:
สมัครสมาชิกวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ)
สมาชิก 1 ปี อัตราค่าสมาชิก 400 บาท
สมาชิก 2 ปี อัตราค่าสมาชิก 700 บาท
ชำระค่าสมาชิกโดย
ชำระเงินโดยตรงที่ สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.
ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลขที่บัญชี 114-218335-4 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์
กรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมใบนำฝากธนาคาร มาที่:
นายณัฐพล จันทร์เหล็ก
สำนักงานกองบรรณาณิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
หรือส่งแบบฟอร์การสมัครพร้อมใบนำฝากธนาคารมาที่ โทรสาร. 02-986-8323
E-mail: sw.journal.tu@gmail.com
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-696-5512
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการบริหารสังคม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์